USB NẠP ĐA HÌNH S2

Nhà sản xuất Luxer
Mã sản phẩm

Chức năng : dùng để xuất video khi sử dụng phần mềm Luxer S2.

Giá : 1.000.000 vnd / 20 lần xuất video.

2.500.000 vnd / 100 lần xuất video.

8.000.000 vnd / không giới hạn số lần xuất.