LUXER luôn luôn cải tiến, cập nhật các phần mềm mới nhất cho mọi dòng sản phẩm mà LUXER phân phối. Hãy download phần mềm phù hợp:

Hỗ Trợ Kỹ thuật LED :   Mr Đảo: 0818 586 345  

 

DOWNLOAD HỆ THỐNG PHẦN MỀM

 

1. PHẦN MỀM ĐA HÌNH LUXER S2 NEW - BẢN MỚI NHẤT
2 PHẦN MỀM LED VẪY LUXER Link google drive
3. PHẦN MỀM LED FULL LUXER PRO & LUXER S1
4 PHẦN MỀM ÁNH SÁNG SÂN KHẤU LUXER Link google drive
    Link google drive
5 PHẦN MỀM HD2018 Link google drive
6 PHẦN MỀM LED MPLAYER 3.0.3 Link google drive

 

Hotline: 0989 989 022