LUXER luôn luôn cải tiến, cập nhật các phần mềm mới nhất cho mọi dòng sản phẩm mà LUXER phân phối. Hãy download phần mềm phù hợp:

Hỗ Trợ Kỹ thuật LED :   Mr Đảo: 0818 586 345     -     Mr Huy : 0919 586 345   

 

DOWNLOAD HỆ THỐNG PHẦN MỀM

 

1. PHẦN MỀM ĐA HÌNH LUXER S2 NEW - BẢN MỚI NHẤT
2 PHẦN MỀM ĐA HÌNH LUXER S2
3. PHẦN MỀM LED FULL LUXER PRO & LUXER S1
4. PHẦN MỀM HD2018 - V1.0.13.11 Link google drive
5. PHẦN MỀM LED VẪY LUXER Link google drive
6. PHẦN MỀM LED MPLAYER 3.0.3
7. PHẦN MỀM LEDSHOW 2017 Link google drive
8. PHẦN MỀM LS ONLINE Link google drive
8. CẤU HÌNH CHO MẠCH Q1 & V301 Link google drive
9. APP ĐIỀU KHIỂN MODULE ANDROID Link google drive
10. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN LEDPLAYER 6.0 Link google drive

 

Hotline: 0989 989 022