Dây điện 0.5

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Loại Dây Điện
Đơn vị tính Cuộn
Lõi dây 0.5