Hướng dẫn đấu nối Hub nháy nhạc - Hub nháy nhạc đồng bộ vào card Q1 (P1)

Hướng dẫn đấu nối Hub nháy nhạc - Hub nháy nhạc đồng bộ vào card Q1 (P1)

Trong bài viết này, Luxer Việt Nam xin giới thiệu cho các bạn các loại Hub nháy nhạc Luxer hiện có và cách đấu nối sử dụng. Nếu trong một phòng hát bạn chỉ sử dụng 1 card Q1 thì khi sử dụng hub nháy nhạc, chỉ cần gắn hub chủ vào...Xem tiếp