Băng dính điện

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Loại Băng dính điện
Đơn vị tính Cuộn
Nhà phân phối LUXERVIETNAM