LUXER VIỆT NAM tưng bừng tổ chức kỳ nghỉ

LUXER VIỆT NAM tưng bừng tổ chức kỳ nghỉ "MÙA HÈ SÔI ĐỘNG 2021" cho toàn thể CBCNV

Nhằm kiến tạo môi trường làm việc năng động, tâm thế vui tươi và gắn kết các nhân sự, Luxer vui mừng tổ chức kỳ nghỉ "MÙA HÈ SÔI ĐỘNG 2021" cho toàn thể BLĐ và CBCNV công ty. Xem tiếp