Xoắn giữa 2 đầu bằng 800mm

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Chiều dài 800mm
Loại Inox 201
Ống Inox Phi 32
Đơn vị tính  Bộ
Phân phối bởi  LUXER VIỆT NAM