Xoắn giữa 2 đầu bằng 1200mm

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Chiều dài 1200mm
Loại Inox 201
Ống Inox Phi 38
Đơn vị tính  Bộ
Phân phối bởi  LUXER VIỆT NAM