Tròn 2 đầu vát 1200mm - Inox Trắng - Luxer

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Chiều dài 1200mm
Loại Inox 201
Ống Inox Phi 32
Đơn vị tính  Bộ
Phân phối bởi  LUXER VIỆT NAM