Sọc 2 đầu phù điêu 1200mm - Luxer

Sọc 2 đầu phù điêu 1200mm - Luxer
Sọc 2 đầu phù điêu 1200mm - Luxer
Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Chiều dài 800/1200mm
Loại Inox 201
Ống Inox Phi 40
Đơn vị tính  Bộ
Phân phối bởi  LUXER VIỆT NAM