NẸP NỐI TẤM MH5.0

Nhà sản xuất Luxer
Mã sản phẩm

NẸP NỐI TẤM MH5.0

Màu Inox, Màu Vàng bóng