NẸP NỐI TẤM MH3.5

Nhà sản xuất Luxer
Mã sản phẩm

NẸP NỐI TẤM MH3.5

Màu Inox, Màu Vàng bóng