Module Khối Vuông

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm LXGV01
Phân phối  LUXERVIETNAM
Kích thước 150x150mm
Chất liệu  Nhựa tổng hợp + Inox gương vàng