Module Khối Tam Giác

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm LXGN05
Phân phối  LUXERVIETNAM
Kích thước 300x300x300mm
Chất liệu  Nhựa tổng hợp + Inox gương vàng