Module Khối Đồng Tiền

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm LXGV21
Phân phối  LUXERVIETNAM
Kích thước 500x500x40mm
Chất liệu  Nhựa tổng hợp + Inox gương vàng