MẠCH LUXER RGB 90A - NHÁY THEO NHẠC

Nhà sản xuất Luxer
Mã sản phẩm

Chức Năng : Điều Khiển LED 7 Màu RGB
Khối Nguồn :  5V – 12V
Hiệu Ứng : 16 Màu đơn sắc + 7 chế độ đa sắc đẹp mắt
Nút nhấn điều hướng trực tiếp trên mạch
Tích Mắt hồng ngoại + Điều khiển từ xa
Công Suất :1000 bóng RBG

Phương Pháp Đấu Mạch Điều Khiển 7 Màu RGB  90A Music
• Bước 1 : Đấu Dương(+) chung cho LED về Dương Nguồn
• Bước 2 : Đấu 3 dây âm R-G-B của LED về 3 cọc R-G-B trên Mạch
• Bước 3 : Đấu âm dương nuôi Mạch ( Dây Âm to )
• Bước 4 : Đấu thêm dây máy cho Mạch hoạt động ổn định