MẠCH LUXER RGB 45A

Nhà sản xuất Luxer
Mã sản phẩm

Chức Năng : Điều Khiển LED 7 Màu RGB.
Khối Nguồn : 5V – 12V.
Hiệu Ứng : 16 Màu đơn sắc + 7 chế độ đa sắc đẹp mắt.
Nút nhấn điều hướng trực tiếp trên mạch.
Tích Mắt hồng ngoại + Điều khiển từ xa.

Số lượng bóng 750 bóng.