Mạch Full Luxer S1

Nhà sản xuất LUXER
Mã sản phẩm

Mạch Full Luxer S1

  • Một mạch led full Luxer S1 chạy đẹp với 2600 bóng full.
  • Mạch led full có thể chạy rất nhiều bóng nhưng nó sẽ giật.
  • Một nguồn 5v60a inox chạy ổn định với 600 bóng led full.
  • Một nguồn nên xuất đủ ra 2 dây âm + 2 dây dương 5v loại 0.7 hoặc 1ly.
  • Một cặp dây nên cho chịu tải đấu song song với 300 bóng led full.
  • Cứ 50 bóng led full nên có 2 đầu dây âm dương 5v câu vào trục.
  • Cách test thử bóng đã cấp đủ điện hay không: Rút mạch và tắt bật lại.
  • khi thấy các bóng sáng đều nhau, còn lốm đốm là chưa đủ điện.
  • Dây tín hiệu từ mạch đến bóng, từ bóng đến bóng xa không quá 3m.