Mạch đồng bộ màn hình và led full nháy theo nhạc

Nhà sản xuất Luxer
Mã sản phẩm

Đồng bộ thời gian thực hiệu ứng màn hình P10 và hiệu ứng led full nháy theo nhạc