Mạch Điều Khiển BX-5uL

Nhà sản xuất LUXER
Mã sản phẩm

Mạch Điều Khiển BX-5uL

1- Khả năng kiểm sóat:  Đơn sắc: 512 * 16; 320 * 32
                                        2 màu: 320 * 16; 160 * 32 
2- Dung lượng lưu trữ 2MByte 
3- Giao tiếp USB để tải chương trình.  
4- Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)  
5- Phần mềm hỗ trợ Ledshow TW2014     

6- Hỗ trợ 128 chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình

7 -Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..