Mạch Điều Khiển BX-5u3

Nhà sản xuất LUXER
Mã sản phẩm

Mạch Điều Khiển BX-5u3

  • Cổng kết nối : USB và RS232
  • Kiểm soát khu vực 1 màu: 3200*16 3200*32 2688*48 2048*64 1792*80 1344*96 1280*112 1024*128
  • 3 màu: 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 896*80 768*96 640*112 512*128
  • Bộ nhớ lưu trữ 2M byte
  • Sử dụng chung với Hub 12 và Hub 8
  • Loại màn hình điều khiển: một màu và 3 màu