Kìm Bấm Cáp

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Loại Kìm bấm cáp
Phân phối bởi LUXERVIETNAM
Bảo hành 12 tháng