Hồ Lô Nano Ánh Vàng

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm LXGHL29
Phân phối  LUXERVIETNAM
Kích thước 380x265mm
Chất liệu  Nhựa tổng hợp + Inox gương vàng