Cuộn cáp 16 sợi

Nhà sản xuất LUXER VIETNAM
Mã sản phẩm

- Sử dụng để truyền tín hiệu cho module ma trận 1 màu, 3 màu và full màu, hoặc truyền tín hiệu giữa card điều khiển và module

- Chiều dài: 75M

- 16 sợi cáp tín hiệu